Ile możesz zyskać?

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to sposób, w jaki możesz systematycznie oszczędzać, aby zgromadzić środki na przyszłość. Konto IKZE to również ulga podatkowa już teraz.

Zobacz, ile możesz zyskać, inwestując przez 30 lat tylko 100 zł miesięcznie.

WPŁACONE ŚRODKI

0
null

ZGROMADZONE OSZCZĘDNOŚCI

0

Założenia: roczna stopa zwrotu 4%, wzrost limitu oszczędności na IKZE 3% rocznie.

Systematyczne oszczędności z kontem IKZE umożliwiają uzyskanie najwyższej stopy zwrotu, a także ograniczają ryzyko dokonania wypłaty, gdy na rynkach finansowych panują niekorzystne warunki.

Dodatkowo, kwoty wpłacone na konto IKZE możesz odliczyć od podstawy opodatkowania, kiedy rozliczasz PIT za poprzedni rok. W ten sposób ulga podatkowa podnosi rentowność Twojej inwestycji w przyszłość.

Jak to policzyć?

Załóżmy, że zakładasz IKZE w wieku 35 lat i wpłacasz 100 zł miesięcznie.

  • Roczna stopa zwrotu wyniesie 4%, a co roku będziesz oszczędzał na IKZE o 3% więcej, niż w roku poprzednim.
  • Wtedy łączne Twoje wpłaty wyniosą 72 554 zł, a zgromadzisz kapitał o wartości 138 793 zł.
  • Dodatkowo, ulga podatkowa to łącznie zysk 13 060 zł przy 18% podatku lub 23 217 zł przy 32% podatku.

WPŁATY

SKŁADOWE ZYSKU

ZGROMADZONE

WIEK

SKŁADKA

SUMA WPŁAT

ZGROMADZONY KAPITAŁ

ULGA 18%

ULGA 32%

OSZCZĘDNOŚCI

25

100

90 481 zł

188 655 zł

16 287 zł

28 954 zł

217 609 zł

25

300

271 445 zł

565 966 zł

48 860 zł

86 862 zł

652 828 zł

40

100

43 751 zł

70 125 zł

7 875 zł

14 000 zł

84 125 zł

40

300

131 253 zł

210 376 zł

23 626 zł

42 001 zł

252 377 zł

50

300

66 956 zł

89 355 zł

12 052 zł

21 426 zł

110 781 zł

50

405,50

90 502 zł

120 779 zł

16 290 zł

28 961 zł

149 740 zł

Im szybciej otworzysz konto IKZE i rozpoczniesz inwestowanie, tym wyższą emeryturę uzyskasz w przyszłości.

Jak inwestowane są Twoje środki?

Twoje konto IKZE w PZU prowadzisz w ramach Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego (DFE) PZU. Środki, które na nim gromadzisz, są inwestowane przez doświadczonych ekspertów PZU.

Wpłacane przez Ciebie środki są lokowane zgodnie z polityką inwestycyjną opisaną w Statucie DFE PZU. Zyski z papierów wartościowych zwiększają wysokość środków zgromadzonych na Twoim rachunku.

Inwestycje DFE PZU mają na celu osiągnięcie w długim okresie maksymalnego zysku z powierzonyh środków, przy zachowaniu możliwie największego bezpieczeństwa. Środki inwestowane są przede wszystkim w akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie i w obligacje Skarbu Państwa oraz przedsiębiorstw.

DFE PZU jest zarządzany aktywnie – struktura portfela może się zmieniać w czasie.


Warning: fopen(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1REV2wKKd_lcEkguZTfoUogzcLJDCO8TLNBgzoc7ROgI/pub?output=csv): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 410 Gone in /wp-content/plugins/visualizer/classes/Visualizer/Source/Csv.php on line 108

Warning: fopen(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1REV2wKKd_lcEkguZTfoUogzcLJDCO8TLNBgzoc7ROgI/pub?output=csv): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 410 Gone in /wp-content/plugins/visualizer/classes/Visualizer/Source/Csv.php on line 108

 

 

Struktura aktywów na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dzięki temu roczna stopa zwrotu w 2017 roku wyniosła aż 14,67%, a przez cały okres działania IKZE w PZU (od 2012 roku) – 197,90%.

Opłaty związane z kontem IKZE

Opłaty związane z kontem IKZE w PZU są w pełni transparentne. Wpłacając na nie, znasz wszystkie koszty i opłaty z tym związane. Ze względu na to, że PZU powierza inwestowanie Twoich środków ekspertom, koszt prowadzenia rachunku IKZE w PZU ma dwie składowe:

  • opłata od wpłaconych środków jest pobierana od każdej wpłaty: 3,4% (przez pierwsze 5 lat od pierwszej wpłaty), 2,9% (6–10 lat), 2,4% (11–15 lat), 1% (po 15 latach) – opłata ta nie jest obecnie pobierana (promocja trwa aż do 31 sierpnia 2017 roku)
  • opłata za zarządzanie stała i zmienna (za wyniki lepsze od benchmarku):

 

– opłata stała za zarządzanie w skali roku będzie nie wyższa niż 2,99% średniej wartości Twoich środków na koncie IKZE w danym roku,

– sposób naliczania opłaty zmiennej został opisany w statucie DFE PZU – w 2017 r. opłata zmienna nie jest pobierana.

Jeśli zamkniesz swoje konto IKZE w ciągu 12 miesięcy od zawarcia umowy, naliczona zostanie opłata dodatkowa w wysokości 10% wpłaconych środków (nie mniej niż 50 zł).

Wybierz IKZE w PZU już teraz

Otwórz swoje bezpłatne konto IKZE w PZU

Tylko teraz - brak opłat za nowe składki do 31 grudnia 2017 roku.

DO KOŃCA PROMOCJI ZOSTAŁO:

2017/12/31 23:59:59
without
http://kontoikze.pl/wp-content/themes/blake/
http://kontoikze.pl//
#0B3B83
style1
paged
Ładuję artykuły...
//
#
on
none
loading
#
Sortuj galerię
http://kontoikze.pl/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off